top of page
password-computer-security-or-safety-con

Our digital security services
- your security in digital business

Digital businesses require modern digital security which is absolutely crucial to protect the business from the new threat actors. Our services facilitate our customers' ability to protect themselves against, and handle, digital security incidents.

Etablering av ledelsessystem

Det krever oversikt og innsikt i organisasjonens verdier, avdelinger og arbeidsflyt for å implementere et hensiktsmessig nivå av informasjonssikkerhet. Vi baserer vårt arbeid med et ledelsessystem på anerkjente standarder som bl.a. ISO27001 og NIST.

Vi bistår gjerne som prosjekleder for implementeringen eller som rådgvier og sparringspartner hvor vi deler vår erfaring og kompetanse.

Tilstandsanalyse

For å treffe på riktige sikkerhetstiltak er en tilstandsanalyse verktøyet for å få oversikt over gap mellom nåsituasjon og ønsket nivå. Analysen gir svar på bedriftens nåværende tilstand ved å avdekke sikkerhetsprosesser, styringsverktøy og hvordan virksomheten forholder seg til teknologiene som brukes

Resultatet av analysen danner grunnlaget for en anbefaling om tiltak og roadmap for å komme ajour.

Awareness og opplæring

Vi er partner med KnowBe4 som tilbyr en plattform for sikkerhetsopplæring, awareness og phishingtester.

Gjennom en kort analyse setter vi opp et skreddersydd opplæringsprogram for din bedrift og dine ansatte hvor vi også kan måle om opplæringen har ønsket effekt.

Vi vet at dette er tidkrevende arbeid, så her kan tilbyr vi oss å gjøre jobben for deg og leverer dette som en tjeneste.

 

Du kan dermed være trygg på at dine ansatte får riktig kompetanse og forståelse for cybersikkerhetsrisikoer.

Sikkerhetsmonitorering

For små og mellomstore bedrifter kan vi tilby monitoreringstjenesten Secure Essentials som en del av våre forebyggende tjenester.

 

Dette er en smart og rimelig sikkerhetsløsning for for beskyttelse mot cyberhendelser, og dere vil få varsler dersom et angrep er på ve.

Vi kan også hjelpe med å håndtere en hendelse når denne blir oppdaget.

En mann ser på en dataskjerm

vCISO

Trenger du en som kan lede det helhetlige arbeidet med informasjonssikkerhet, men har ikke fått ansatt en person enda eller synes kostnaden er for høy. Da kan en CISO for Hire eller en vCISO være løsningen for deg.

 

Vi tar ansvar for ulike aspekter ved informasjonssikkerhet i din bedrift. Dette kan være utarbeidelse av en strategi for cybersecurity, handlingsplaner og implementering av kritiske sikkerhetstiltak, opplæring og måling av sikkerhetsarbeidets effekt. Denne tjenesten tilpasses til bedriftens unike behov.

Person som analyserer statistikk

Managed GRC

Vår managed service for Governance, Risk og Compliance tilbyr en helhetlig GRC-plattform som gjør strategi til handling, minimerer risikoer og sikrer løpende overholdelse av krav for lover og reguleringer.

 

I stedet for å takle utfordringer i oppdelte og isolerte siloer, skapes  et sentralt nervesystem som sikrer at risikoer og ineffektivitet oppdages og behandles tidlig.

Vi forenkler arbeidet med områder som GDPR, ISO27001, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ESG og bærekraft, risokostyring, outsourcing og leverandør og kontraktsoppfølging. 

Vi tar jobben for deg med å automatisere, gi tilgang til dashboards og rapportere på organisasjonsnivå.

One click is enough

91% of successful security attacks come through phising emails. How many times have employees in your company clicked on something today?

We get distracted quickly and we are easily fooled. Scammers know this, and that's why we sometimes get scammed in emails and online.

Urgent letters from the bank, fat prizes and large postal packages on the way. Our everyday life is filled with clicks.

 

See if employees are fooled by the scammer's tricks. Through our partner KnowBe4's platform, you can now test for free if your employees are fooled.

 

Fill in the form and get the test result within 24 hours.

bottom of page